KD Hronovická

Důležité sdělení!

Od 1. 1. 2018 se DDM ALFA rozšiřuje o další odloučené pracoviště Kulturní dům Hronovická. KD bude sloužit i nadále v původním rozsahu jako doposud. Nově bude činnost posílena o aktivity akcí pro děti a mládež z DDM ALFA a širokou veřejnost. Vedoucí (produkční) kulturního domu je paní Štěpánka Opršálová (tel. 777176909, e-mail: stepanka.oprsalova@ddmalfa.cz), technikem je pan Jiří Kulhánek (tel. 734390814, e-mail: jiri.kulhanek@ddmalfa.cz).