Pozvolné rozvolňování zájmových útvarů

Pozvolné rozvolňování zájmových útvarů

 

Dle usnesení vlády ČR č. 471, přílohy č. 3 a 4, pokynů MŠMT a mimořádného opatření MZČR, které nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. ze dne 17. 5. 2021 s platností od 24. 5. 2021 mimořádné opatření k  obnovení pravidelné zájmové činnost v DDM následujícím způsobem:

 

  1. v počtu 10 účastníků včetně vedoucího (osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání) ve skupině ve vnitřních prostorech bez povinnosti prokazování testování.
  2. v počtu od 11 do 50 účastníků (osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání) ve skupině ve vnitřních prostorech se tito účastníci musí prokázat testováním nebo předložit PCR test, doklad o prodělaném onemocnění Covid-19 v ochranné lhůtě nebo druhou vakcinací s 14denní lhůtou.
  3. v počtu maximálně 100 osob ve skupině včetně vedoucího ve vnějších prostorech se tito účastníci musí prokázat testováním nebo předložit PCR test, doklad o prodělaném onemocnění Covid-19 v ochranné lhůtě nebo druhou vakcinací s 14denní lhůtou.
  4. Účastníkům zájmovým útvarům do 15 let je umožněno používat ochranné zdravotnické roušky, nad 15 let platí povinnost používat respirátory. Výjimky platí pro osoby během cvičení, pro účastníky s poruchou intelektu a autistického spektra.

 

Vzhledem k velmi pozdnímu datu zahájení pravidelné činnosti nemůžou být otevřeny všechny kroužky. Aktualizovaný seznam otevřených zájmových útvarů ve vnitřních a vnějších prostorách hlavního pracoviště ALFA v Polabinách a odloučeném pracovišti DELTA na Dukle naleznete v tomto odkazu (ALFA a DELTA mají svoji záložku). V seznamu je dále uvedeno, zda účastník má nebo nemá povinnost se prokázat negativním testem na Covid-19 (antigenní nebo PCR test). Za nepříznivého počasí se venkovní kroužky ruší.

Žádáme všechny účastníky, kteří ještě neprovedli platbu do kroužků a budou pokračovat až do 25. 6. ve výuce, aby provedli pololetní platbu bankovním převodem. Po ukončení činnosti v DDM bude v letních měsících provedeno vyúčtování druhého pololetí a hromadně odeslány vratky dle odučených hodin.

Informace, jakým způsoben doložíte splněnou povinnost testování je uvedeno v přiložených pokynech. Pokud je dítě testováno ve škole, můžete využít formulář Čestného prohlášení. Nebude-li odevzdáno před zahájením kroužku Čestné prohlášení nebo se neprokáže účastník PCR testem z odběrového místa, neotestuje se před zahájením výuky antigenním testem, příp. potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 s termínem ochranné lhůty, nebude účastníkovi vzdělávání umožněna účast. 

Mgr. Miloš Adamů, MBA

ředitel DDM ALFA

Přiložené soubory: