Zahájení školního roku 2021/2022

 

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozdravit se zahájením nového školního roku 2021/2022. Pevně věřím, že i přes různá omezení, budeme konečně moci zase pracovat s Vašimi dětmi a nabídnout jim zajímavé kroužky. 

Jako každoročně připravujeme nabídku tak, aby pokryla co nejširší spektrum možností a variant. Od pohodových zájmových útvarů, přes sportovní kroužky úrovní odpočinku až po vrcholové sportovce. Nezapomínáme ani na odborný růst, v nabídce jsou zájmové útvary, které připravují Vaše děti na budoucí povolání. Pro další zájemce zase rozsáhlou nabídku aktivit hudebních, tanečních, přírodovědných, jazykových, cvičení pro předškolní děti a řadu dalších. DDM ALFA otevírá také celou řadu technických kroužků od počítačů několika výukových úrovní, spolek fotografů, zájmové útvary youtuberů, papírových a leteckých modelářů, legomodelářů a elektromodelářů. Na naší hvězdárně barona Artura Krause nabízíme řadu astronomických kroužků pro školní děti a mládež. Celkově je v nabídce na 250 zájmových útvarů pro více než 2 500 zájemců od předškoláků po seniory. Během celého roku navíc nabízíme řadu zajímavých akcí, výletů, příměstských a výjezdových táborů.

Jsme středisko volného času pro všechny věkové skupiny, pracující na třech střediscích – Polabinách, Dukle a v kulturním domě Hronovická. Kroužky vedou zkušení interní a externí spolupracovníci s vysokou odbornou a lidskou kvalifikací. V případě DDM máte vždy jistotu seriózního přístupu, individuálního přístupu k dětem, vratky peněz za neodučené kroužky. Nejsme virtuální zařízení, ale „kamenné středisko“, které je Vám vždy k dispozici. 

Během září postupně zahajujeme jak zahajovací schůzky s Vám rodiči (připomínáme povinnost nošení respirátorů), tak činnost všech kroužků. Většina útvarů začíná výuku od středy 29. září, přihlášeným zájemcům přijdou odkazy na zahajovací schůzky, které budou dostupné také na www stránkách spolu s termíny pravidelné výuky jednotlivých kroužků. Prosím, rychle se přihlašujte, počty účastníků překročili 2 000 zájemců, místa se plní. Jsme velmi rádi za důvěru, kterou do nás vkládáte již neuvěřitelných 46 let! 

S pozdravem a přáním klidných a pohodových zářijových dnů,

Miloš Adamů, ředitel DDM ALFA