Zpět na přehled kroužků

Mažoretky

Kroužek je určen pro děvčata od 1. třídy. Děvčata se naučí vnímat rytmus hudby, správnému držení těla, koordinaci pohybu, osvojí si techniku pochodování, techniku práce s hůlkou - točení, házení, přehazování a další. Hůlky budou k zapůjčení v DDM ALFA! Výsledkem bude choreografie na moderní hudbu. 

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 1. - 5. tř..

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Hana Lieberzeitová - tel.: 602 413 997, hana.lieberzeitova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2019 - 31. 5. 2020

PÁ 14:00 - 14:55

Místo: Sportovní sál

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 1 100 Kč --- --- ---

Zahajovací schůzky

Pátek 4.10.2019 ve 14:00 hod. ve sportovním sále na HP ALFA. Zahajovací schůzka včetně první vyučovací hodiny.