Zpět na přehled kroužků

Sálová kopaná - přípravka

Sálová kopaná – Činnost v tomto zájmovém útvaru je zaměřena na všestranný pohybový rozvoj. Hlavním cílem je osvojení si základních fotbalových dovedností. Zdokonalení v oblasti svalové vytrvalosti, samostatné tvořivosti a prostorové orientace dětí. Činnost kroužku je po celý rok v tělocvičně, a je doplněna spoustou zábavných pohybových her.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 4 - 7 let.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Ondřej Jiránek - tel.: 776374514, ondrej.jiranek@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019

PO 16:30 - 17:25

Místo: Tělocvična Polabiny III.

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1 400 Kč 1 400 Kč --- --- ---
Aktuální 350 Kč 350 Kč --- --- ---

Zahajovací schůzky

Pondělí 24.9.2018 v 16:30 hod. v tanečním sále na HP ALFA. 
uživatel nepřihlášen
Přihlášení Registrace
Důležitá upozornění

Pravidelná zájmová činnost (kroužky) bude ukončena v pátek 31. 5. 2019.

Elektronický zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 bude spuštěn ve čtvrtek 6. 6. 2019.