Zpět na přehled kroužků

Výtvarka, kreslení a malování

Malování a kreslení různými technikami a studie kresby pod odborným vedením.  Historické základy techniky - krok po kroku jak na to.

Kroužek vede studentka střední výtvarné školy.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 1. tř. - 5. tř..

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Pavla Pleskotová - tel.: 606 752 895, pavla.pleskotova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2019 - 31. 5. 2020

ČT 17:00 - 17:50

Místo: Ateliér

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 1 100 Kč --- --- ---
Aktuální --- 550 Kč --- --- ---

Zahajovací schůzky

Čtvrtek 3.10.2019 v 17:00 hod. v ateliéru na HP ALFA. Zahajovací schůzka včetně první vyučovací hodiny.