Kroužky

Vážení zákonní zástupci,

dovoluji si Vám poslat informacekvyúčtování úplaty za zájmové útvary za školní rok 2019/2020.

Po dobu uzavření škol a školských zařízení vdůsledku zavedených mimořádných opatření vsouvislosti sCOVID-19 vyhlášených vládou ČR bylo naší povinností uzavření DDM ALFA a přerušení činnosti zájmových útvarů. Od 11. května bylo možné část zájmových útvarů znovu otevřít. Této možnosti jsme využili a činnost těchto zájmových útvarů jsme prodloužili do 30.6.2020.U zájmových útvarů, byla stanovena poměrná část finančních prostředků za neodučené hodiny.

Chtěli bychom Vám nabídnout alternativní možnosti řešení jak stěmito finančními prostředky dále naložit:

1) převedení finančních prostředků na další období–formulář žádosti o převod.Pokud bude Vaše dítě docházeti v příštím školním roce 2020/2021 do některého z námi nabízených zájmových útvarů, ponížíme Vám o tuto částku úplatu a v říjnu již doplatíte pouze doplatek z ceny kroužku. Ve Vaší žádosti o převod prosím uveďte jméno dítěte a název kroužku, kam má být částka převedena.

2) vratka finančních prostředků na Váš účet–formulář žádosti o vratku.Pokud např. již nebude Vaše dítě docházet v příštím školním roce 2020/2021 do některého z námi nabízených zájmových útvarů, jsme připraveni Vám částku vrátit na Váš účet během letních prázdnin.Do jednoho formuláře žádosti prosím vyplňte požadavek za všechny Vaše děti a jejich kroužky dohromady.

Finanční prostředky budou převedeny nebo vráceny zpět na Váš účet jen na základě Vaší písemné žádosti. Žádost je potřeba vytisknout, vyplnit a podepsanou doručit do DDM ALFA osobně, poštou nebo do datové schránky b9qhun4 do 31.7. 2020.

Žádost je možné vložit do poštovní schránky na plotě DDM ALFA vPolabinách, Družby 334 či do poštovní schránky na budově odloučeného pracoviště DELTA, Gorkého 2658. Zaslání kopie e-mailem nestačí.Nepožádáte-li o vrácení peněžních prostředků či jejich převod na další období využijeme tyto prostředky na rozvoj DDM ALFA, nákup učebních pomůcek,krmení pro naše zvířátkači na úhradu dezinfekčních prostředků.

Formuláře žádostí naleznete v sekci ke stažení

Předem Vám děkuji zavstřícnost

Mgr. Miloš Adamů, MBA

ředitel DDM ALFA