Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA

 

 

Hvězdárna barona Artura Krause byla slavnostně otevřena 31. 3. 1992 a navazuje na historickou tradici popularizace astronomie v Pardubickém kraji založenou na konci 19. století baronem Arturem Krausem.

Hvězdárnu naleznete v Pardubicích na Dukle, jako součást Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice op DELTA, Gorkého ul. 2658. Hlavní náplní je především astronomie určená pro širokou veřejnost, kterou utváří astronomické kroužky pro děti a studenty, pravidelná večerní pozorování oblohy za účasti zkušených astronomů a každý měsíc pořádání přednášek na zajímavá, nejen čistě astronomická, témata. Hvězdárna barona Artura Krause je jedinou lidovou hvězdárnou na území Pardubického kraje. Jako taková, je nedílnou součástí vzdělávacího systému základního a středního školství.

Bližší informace o Hvězdárně barona Artura Krause naleznete zde: www.astropardubice.cz

Výukové programy pro školy naleznete -> zde <-

 

Přístrojové vybavení

Kopule

 • 100/400 – hledáček (refraktor)
 • 450/6750 – kombinovaný tel. Newton a Cassegrain
 • 150/2200 – pointační dalekohled (refraktor)
 • 127/1200 – chromosférický teleskop
 • 40/400 – fotosférický teleskop

Přenosné

 • 300/1800 – reflektor na Dobsonově montáži
 • 153/850 – reflektor na paralaktické montáži (Newton)
 • 90/1200 – refraktor na azimutální montáži
 • 60/600 – refraktor školní – Meopta
 • 65/650 – reflektor Mizar
 • 100/1000 – reflektor Cassegrain
 • 100/600 – binokulární dalekohled na azimutální montáži
 • 80/600 – refraktor Sky-Watcher
 • 8×30 – triedr
 • 7×50 – triedr