Informační centrum pro mládež

ICM DDM Delta vzniklo v roce 2001 za přispění Krajského úřadu Pardubického kraje a agentury YOUTH a je začleněno do celostátní sítě informačních center pro mládež.

ICM DDM ALFA Pardubice je jediným informačním centrem pro mládež v Pardubickém kraji jako součást DDM ALFA Pardubice.

ICM je zařízením docházkového typu a nabízí informace ze sedmi základních oblastí informací, které jsou k dispozici v tištěné podobě v šanonech přímo v ICM nebo na internetu rozdělených podle Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb ICM (NKSK) a dále se řídí Principy on-line informací pro mládež. ICM je dále vázáno dodržovat Evropskou chartu informací pro mládež.

Přístup k internetu je zdarma pro účastníky zájmové činnosti DDM ALFA Pardubice a ZUŠ Bonifantes.

Cílem činnosti ICM je umožnit mladým lidem přístup k nezávislým informacím na pracovištích tzv. „docházkového typu“, učit je pracovat s informacemi samostatně a tvořivě s využitím všech dostupných technologií.

ICM nabízí školám:

Ve spolupráci s Městskou policií Pardubice preventivní programy sociálně patologických jevů, dále nabízí školám peer programy zaměřené na primární protidrogovou prevenci.

 

Otevírací doba:

Každý všední den od 14:00 do 18:00.

 

Od 1.1.2008 je limit pro hraní on-line her, chatování, ICQ apod. max. 2h za den na jednoho návštěvníka ICM.

(zavedeno z důvodu psychické hygieny a prevence gamblingu u dětí a adolescentů)  

ICM DDM ALFA Pardubice se nachází nedaleko kulturního domu Dukla v budově Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice - odloučené pracoviště DELTA.

Adresa

Informační centrum pro mládež

DDM ALFA Pardubice

Gorkého 2658

530 02 Pardubice

GPS:     50°1´32.42"N, 15°46´0.985"E

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Martin Šantrůček, DiS.

e-mail:  martin.santrucek@ddmalfa.cz

telefon: 466 301 013

gsm:     734 642 183

 

Oblasti informací:

Vzdělávání v ČR                              Další informace...

Práce                                             Další informace…

Občan a společnost                        Další informace...

Cestování                                       Další informace...

Volný čas                                       Další informace...

Mládež a EU                                   Další informace...

Sociálně patologické jevy                 Další informace...

 

ICM se podílí na všech akcích DDM ALFA Pardubice, jelikož je jeho neoddělitelnou součástí.

V ICM funguje take Poradna prvního kontaku.