Zpět na přehled kroužků

Anglický jazyk pokročilí

Kroužek je určen všem zájemcům, kteří již mají základy angličtiny a chtějí se dále zdokonalovat.
Výuka je zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností (konverzace, poslech, čtení, psaní).

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 4. - 9. tř..

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Irena Ducháčová - tel.: 603 548 782, irena.duchacova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

PO 17:30 - 18:25

Místo: Učebna č. 36

Již nejsou volná místa

Pozn.: náhradníci

Náhradníci

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.

PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1.200 Kč
Aktuální 600 Kč

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.