Zpět na přehled kroužků

Anglický jazyk pro nejmenší

V kroužku Anglického jazyka pro nejmenší se děti hravou formou seznámí se základními anglickými slovíčky, naučí se vnímat odlišnou výslovnost a osvojí si jednoduché fráze. Cílem kroužku je s využitím obrázků, omalovánek, říkadel, písniček a her probudit u dětí předškolního věku zájem o jazyk a spojit ho s aktivní zábavou.

Kroužek je určen pro věkovou skupinu 5 - 7 let.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 5 - 7 let.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Zuzana Janečková - tel.: 739138717, zuzana.janeckova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019

ČT 16:30 - 17:30

Místo: Učebna č. 10

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1 100 Kč 1 100 Kč --- --- ---
Aktuální 275 Kč 275 Kč --- --- ---

Zahajovací schůzky

Středa 26.9.2018 v 17:00 hod. v učebně č. 36 na OP DELTA.