Zpět na přehled kroužků

Hra na flétnu - pokročilí

Hlavním cílem kroužku je naučit děti pokročilým způsobům hry na sopránovou zobcovou flétnu barokního typu a také pokročilým znalostem hudební teorie, které jsou nezbytnou součástí kvalitní výuky hry na sopránovou flétnu.

Během školního roku budou mít děti možnost své dovednosti prakticky využít při veřejných vystoupeních.

Při výuce flétny je brán zvláštní zřetel zejména na všeobecný rozvoj hráčských dovedností (správný postoj, držení těla, dýchání, úchop flétny apod.), skupinovou hru skladeb, ale i individuálních schopností jednotlivých hráčů.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 3. - 9. tř..

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Irena Ducháčová - tel.: 603 548 782, irena.duchacova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

ÚT 17:00 - 17:55

Místo: Učebna č. 36

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.

PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1.200 Kč
Aktuální 600 Kč

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.