Zpět na přehled kroužků

Hra na klavír

Začátečníci – seznámení se základy klavírní hry a základní hudební naukou, rozvoj rytmického a harmonického cítění, rozvoj individuálního talentu a lásky k hudbě, po zvládnutí základů jsou do výuky zařazeny jednoduché písně dle výběru žáka.

Pokročilí – zdokonalení v technice klavírní hry, nové poznatky z hudební nauky (hudební nauka je probírána vždy aktuálně k danému notovému materiálu), rozvoj rytmického a harmonického cítění, rozvoj individuálního talentu a lásky k hudbě, repertoár je přizpůsoben aktuálnímu hudebnímu zájmu žáků – do výuky jsou zařazeny lidové i moderní písně dle výběru žáka.

Žáci mají možnost předvést své dovednosti na akcích DDM.

Výuka probíhá ve skupině.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 2. tř. - SŠ.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Zuzana Janečková - tel.: 739138717, zuzana.janeckova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019

PO 13:15 - 14:15

Místo: Učebna č. 10

Již nejsou volná místa

PO 14:30 - 16:00

Místo: Učebna č. 10

Již nejsou volná místa

PO 17:00 - 18:00

Místo: Učebna č. 10

Již nejsou volná místa

ÚT 13:45 - 14:45

Místo: Učebna č. 10

Již nejsou volná místa

ST 13:30 - 14:30

Místo: Učebna č. 10

Již nejsou volná místa

ST 14:45 - 15:45

Místo: Učebna č. 10

Již nejsou volná místa

ST 17:15 - 18:15

Místo: Učebna č. 10

Již nejsou volná místa

ČT 13:30 - 15:00

Místo: Učebna č. 10

Již nejsou volná místa

ČT 15:15 - 16:15

Místo: Učebna č. 10

Již nejsou volná místa

Náhradníci

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 1 200 Kč 1 200 Kč --- ---
Aktuální --- 300 Kč 300 Kč --- ---

Zahajovací schůzky

Středa 26.9.2018 v 16:30 hod. v učebně č. 36 na OP DELTA.