Zpět na přehled kroužků

Hra na klavír

Začátečníci – seznámení se základy klavírní hry a základní hudební naukou, rozvoj rytmického a harmonického cítění, rozvoj individuálního talentu a lásky k hudbě, po zvládnutí základů jsou do výuky zařazeny jednoduché písně dle výběru žáka.

Pokročilí – zdokonalení v technice klavírní hry, nové poznatky z hudební nauky (hudební nauka je probírána vždy aktuálně k danému notovému materiálu), rozvoj rytmického a harmonického cítění, rozvoj individuálního talentu a lásky k hudbě, repertoár je přizpůsoben aktuálnímu hudebnímu zájmu žáků – do výuky jsou zařazeny lidové i moderní písně dle výběru žáka.

Žáci mají možnost předvést své dovednosti na akcích DDM.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 1. tř. - SŠ.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Irena Ducháčová - tel.: 603 548 782, irena.duchacova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

ČT 15:00 - 15:55

Místo: Dětský klub č. 10

Již nejsou volná místa

ČT 17:00 - 17:55

Místo: Dětský klub č. 10

Již nejsou volná místa

ČT 18:00 - 18:55

Místo: Dětský klub č. 10

Již nejsou volná místa

PÁ 13:30 - 14:25

Místo: Dětský klub č. 10

Již nejsou volná místa

PÁ 14:30 - 15:25

Místo: Dětský klub č. 10

Již nejsou volná místa

PÁ 15:30 - 16:25

Místo: Dětský klub č. 10

Již nejsou volná místa

Náhradníci

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.

PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1.900 Kč 1.900 Kč
Aktuální 950 Kč 950 Kč

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.