Zpět na přehled kroužků

Hra na klavír

Začátečníci – seznámení se základy klavírní hry a základní hudební naukou, rozvoj rytmického a harmonického cítění, rozvoj individuálního talentu a lásky k hudbě, po zvládnutí základů jsou do výuky zařazeny jednoduché písně dle výběru žáka.

Pokročilí – zdokonalení v technice klavírní hry, nové poznatky z hudební nauky (hudební nauka je probírána vždy aktuálně k danému notovému materiálu), rozvoj rytmického a harmonického cítění, rozvoj individuálního talentu a lásky k hudbě, repertoár je přizpůsoben aktuálnímu hudebnímu zájmu žáků – do výuky jsou zařazeny lidové i moderní písně dle výběru žáka.

Žáci mají možnost předvést své dovednosti na akcích DDM.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 1. tř. - SŠ.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Irena Ducháčová - tel.: 603 548 782, irena.duchacova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

ČT 15:00 - 15:55

Místo: Dětský klub

Již nejsou volná místa

ČT 17:00 - 17:55

Místo: Dětský klub

Již nejsou volná místa

ČT 18:00 - 18:55

Místo: Dětský klub

Již nejsou volná místa

PÁ 13:30 - 14:25

Místo: Dětský klub

Již nejsou volná místa

PÁ 14:30 - 15:25

Místo: Dětský klub

Již nejsou volná místa

PÁ 15:30 - 16:25

Místo: Dětský klub

Již nejsou volná místa

Náhradníci

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 1 900 Kč 1 900 Kč --- ---

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.