Zpět na přehled kroužků

Hudební školička

Hudební školička je zaměřena na rozvoj hudebního cítění, sluchové a rytmické představivosti a hudební paměti prostřednictvím her, říkadel, písniček a pohybových cvičení. Cílem kroužku je seznámit děti hravou formou se základy rytmu, hudební nauky a intonace a zvládnutí základních prvků klavírní hry.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 5 - 7 let.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Zuzana Janečková - tel.: 739138717, zuzana.janeckova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019

ST 16:00 - 17:00

Místo: Učebna č. 10

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1 000 Kč 1 000 Kč --- --- ---
Aktuální 500 Kč 500 Kč --- --- ---

Zahajovací schůzky

Úterý 26.9.2018 v 16:30 hod v učebně č. 36 OP DELTA.