Zpět na přehled kroužků

Keramika

Rádi tvoříte, modelujete? Společně se naučíme zpracovat keramickou hlínu, používat pomůcky. V rámci zpracování vlastních projektů objevíte keramiku jako svébytnou techniku, která vám umožní vlastní seberealizaci. Pracovat budeme s plátem, formou, se strukturou. Do hlíny budeme kreslit, rýt, lepit ji. Naučíte se základům modelování. Také si osvojíte základní návyky při práci s glazurou, která je nezbytnou součástí dekorování keramiky.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 2.tř. - VOŠ.

Týdenní hodinová dotace je 1.5h.

Kontaktní osoba: Irena Ducháčová - tel.: 603 548 782, irena.duchacova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019

Pozn.: vede: I.Ducháčová

PO 13:30 - 15:00

Místo: Učebna č. 45

Již nejsou volná místa

Pozn.: vede: L.Tvrdíková

ÚT 15:15 - 16:45

Místo: Učebna č. 45

Již nejsou volná místa

Pozn.: vede: I.Ducháčová

ST 13:30 - 15:00

Místo: Učebna č. 45

Přihlásit

Pozn.: vede: L.Tvrdíková

ČT 16:00 - 17:30

Místo: Učebna č. 45

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 1 700 Kč 1 700 Kč 1 700 Kč ---
Aktuální --- 425 Kč 425 Kč 425 Kč ---

Zahajovací schůzky

Pondělí 24.9. 2018 v 17:00 hod. ve vestibulu op DELTA
U . L.Tvrdíkové zároveň s první hodinou.