Zpět na přehled kroužků

Mediální komunikace

Staňte se mágy komunikace !!!

Cílem tohoto zájmového útvaru je přiblížit účastníkům postup tvorby prezentací a chování při nich. Po projití kurzů budou žáci schopni ušít obsah prezentací na na míru posluchačům - učitelům, spolužákům. Naučí se, jak pracovat s posluchači. Zaměří se na důvod prezentace, jejich kvalitní obsah, práce s pomůckami - výpočetní technika, ukazovátka, práce s prostorem. Dalším úkolem je práce s gesty, řeč těla,  hlasové techniky, pohyb po místnosti - prostě dokonalá prezentace čehokoliv. Nedílnou součástí je i zvládání trémy a sebehodnocení. V rámci hodiny využijeme i různé hry, soutěže a moderní výukové techniky. Těšíme se se na mladé mediátory.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 6. tř. - SŠ.

Týdenní hodinová dotace je 1.5h.

Kontaktní osoba: Tomáš Šimon - tel.: 731633575, tomas.simon@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

PO 17:00 - 18:30

Místo: Učebna č. 35

Již nejsou volná místa

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 1 300 Kč 1 300 Kč --- ---

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.