Zpět na přehled kroužků

Německý jazyk pokročilí dospělí

V kurzu bude prohlubována znalost gramatiky, bude poukazováno na úskalí německého jazyka. Zároveň se bude rozšiřovat slovní zásoba v rámci tematických okruhů, převážně z oblastí každodenního života. Bude kladen důraz na správnou výslovnost a pravopis. Kurz veden dle učebnice "Sprechen Sie Deutsch".

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: dospělí.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Zuzana Janečková - tel.: 739138717, zuzana.janeckova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019

ÚT 17:00 - 19:00
1x za 14 dnů

Místo: Učebna č. 60

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- --- --- --- 1 500 Kč
Aktuální --- --- --- --- 375 Kč

Zahajovací schůzky

Úterý 2.10.2018 v 17:30 hod. v učebně č. 60 na OP DELTA. Zahajovací schůzka včetně první vyučovací hodiny.