Zpět na přehled kroužků

Šikulátka

Příprava předškolních dětí, zajímavé tvořivé aktivity a projekty. Procvičíme jemnou motoriku za využití přírodních materiálů, nových výtvarných technik a nedílnou součástí bude samozřejmě i recyklace různých materiálů. Rozvineme dětskou fantazii a pronikneme do kouzelného světa barev, tvarů, struktur i netušených možností.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 4 - 6 let.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Soňa Petridesová - tel.: 605 268 303, sona.petridesova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

ČT 15:00 - 15:55

Místo: Učebna č. 12

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.

PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1.200 Kč
Aktuální 600 Kč

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.