Zpět na přehled kroužků

Šikulátka

Příprava předškolních dětí, zajímavé tvořivé aktivity a projekty. Procvičíme jemnou motoriku za využití přírodních materiálů, nových výtvarných technik a nedílnou součástí bude samozřejmě i recyklace různých materiálů. Rozvineme dětskou fantazii a pronikneme do kouzelného světa barev, tvarů, struktur i netušených možností.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 4 - 6 let.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Soňa Petridesová - tel.: 605 268 303, sona.petridesova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

ČT 15:00 - 15:55

Místo: Učebna č. 12

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1 200 Kč --- --- --- ---

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.