Zpět na přehled kroužků

Sportovní hry

Na tomto kroužku budou mít děti příležitost si vyzkoušet všelijaké sporty, soutěže a hry - ať týmové nebo indvidiuální. Kroužek je tedy určen především rpo ty, kteří mají zájem o všeobecné pohybové zlepšení a obecně větší pravidelné množství pohybu.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 3. - 9. tř..

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Pavel Daněk - tel.: 739 138 717, pavel.danek@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

ST 16:00 - 17:00

Místo: Tělocvična ZŠ Gorkého

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.

PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1.000 Kč
Aktuální 500 Kč

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.