Zpět na přehled kroužků

Sportovní hry

Na tomto kroužku budou mít děti příležitost si vyzkoušet všelijaké sporty, soutěže a hry - ať týmové nebo indvidiuální. Kroužek je tedy určen především rpo ty, kteří mají zájem o všeobecné pohybové zlepšení a obecně větší pravidelné množství pohybu.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 3. - 9. tř..

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Pavel Daněk - tel.: 739 138 717, pavel.danek@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

ST 16:00 - 17:00

Místo: Tělocvična ZŠ Gorkého

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 1 000 Kč --- --- ---

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.