Zpět na přehled kroužků

Stolní tenis - začátečníci

Stolní tenis je sport rozvíjející sílu, pohyblivost, obratnost, rychlost, vytrvalost a celkovou koordinaci. Účastníci kroužku se seznámí se základy stolního tenisu – pravidla hry, správné držení pálky, postoj, základní druhy úderů, správné podání. V průběhu roku mají možnost zúčastnit se turnajů pořádaných DDM.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 1. - 9. tř..

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Pavel Daněk - tel.: 739 138 717, pavel.danek@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

PO 14:30 - 15:25

Místo: Velký sál

Již nejsou volná místa

ČT 15:30 - 16:25

Místo: Velký sál

Již nejsou volná místa

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 1 100 Kč --- --- ---

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.