Zpět na přehled kroužků

Stolní tenis - začátečníci

Stolní tenis je sport rozvíjející sílu, pohyblivost, obratnost, rychlost, vytrvalost a celkovou koordinaci. Účastníci kroužku se seznámí se základy stolního tenisu – pravidla hry, správné držení pálky, postoj, základní druhy úderů, správné podání. V průběhu roku mají možnost zúčastnit se turnajů pořádaných DDM.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 1. - 9. tř..

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Pavel Daněk - tel.: 739 138 717, pavel.danek@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

PO 14:30 - 15:25

Místo: Velký sál č. 87

Již nejsou volná místa

ČT 15:30 - 16:25

Místo: Velký sál č. 87

Již nejsou volná místa

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.

PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1.100 Kč
Aktuální 550 Kč

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.