Zpět na přehled kroužků

Výtvarný kroužek pro nejmenší

Hravou formou si vyzkoušíme a osvojíme základní výtvarné disciplíny. Seznámíme se s různými materiály, barvičkami, jejich mícháním a naučíme se pojmenovat pomůcky, materiály a techniky. Předškoláčci, stejně jako jejich starší kamarádi výtvarníci, alespoň jednou ročně vystavují. Účastníme se také výtvarných soutěží.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 5 - 7 let.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Irena Ducháčová - tel.: 603 548 782, irena.duchacova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019

ÚT 16:00 - 17:00

Místo: Učebna č. 43

Již nejsou volná místa

ST 15:30 - 16:30

Místo: Učebna č. 43

Již nejsou volná místa

Pozn.: náhradníci

Náhradníci

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1 200 Kč 1 200 Kč --- --- ---
Aktuální 300 Kč 300 Kč --- --- ---

Zahajovací schůzky

Pondělí 24.9.2018 v 17:00 hod. ve vestibulu OP DELTA.