Zpět na přehled kroužků

Výtvarný kroužek - starší žáci

Tento kroužek je primárně určen pro starší žáky, po domluvě s vedoucím kroužku lze zařadit žáky mladší. Náročnost tohoto kroužku je vyšší, s ohledem na vyšší věk účastníků. Větší část práce je věnovaná studijním pracem.

Cílem výtvarného kroužku je rozvíjet fantazii, tvořivost, schopnosti a dovednosti účastníků kroužku. Výtvarné aktivity jsou členěny do několika větších projektů - bloků, většinou na sebe navazujících. Věnovat se budeme ale i pracem studijním, s ohledem na věk a schopnosti dětí. Zařazeno bude i seznámení s dějinami umění prostřednictvím práce s uměleckými díly. Vyzkoušíme si nejen základní výtvarné disciplíny a techniky. Děti z výtvarných kroužků alespoň jednou ročně vystavují. Také se účastníme výtvarných soutěží.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 6.tř - VOŠ.

Týdenní hodinová dotace je 1.5h.

Kontaktní osoba: Irena Ducháčová - tel.: 603 548 782, irena.duchacova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019

ÚT 17:00 - 18:30

Místo: Učebna č. 43

Přihlásit

ČT 17:30 - 19:00

Místo: Učebna č. 43

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 1 200 Kč 1 200 Kč 1 200 Kč ---
Aktuální --- 300 Kč 300 Kč 300 Kč ---

Zahajovací schůzky

Pondělí 24.9.2018 v 17:00 hod. ve vestibulu OP DELTA.