Zpět na přehled kroužků

Výtvarný kroužek - starší žáci

Cílem výtvarného kroužku je rozvíjet fantazii, tvořivost, schopnosti a dovednosti účastníků kroužku. Výtvarné aktivity jsou členěny do několika větších projektů - bloků, většinou na sebe navazujících. Věnovat se budeme ale i pracem studijním, s ohledem na věk a schopnosti dětí. Zařazeno bude i seznámení s dějinami umění prostřednictvím práce s uměleckými díly. Vyzkoušíme si nejen základní výtvarné disciplíny a techniky. Děti z výtvarných kroužků alespoň jednou ročně vystavují. Také se účastníme výtvarných soutěží.


Kroužek je primárně určen pro starší žáky, po domluvě s vedoucím kroužku lze zařadit žáky mladší. Náročnost tohoto kroužku je vyšší, s ohledem na vyšší věk účastníků. Větší část práce je věnovaná studijním pracem.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 6. tř. - SŠ.

Týdenní hodinová dotace je 1.5h.

Kontaktní osoba: Irena Ducháčová - tel.: 603 548 782, irena.duchacova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

ÚT 17:30 - 19:00

Místo: Učebna č. 43

Přihlásit

ST 17:00 - 18:30

Místo: Učebna č. 43

Již nejsou volná místa

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 1 300 Kč 1 300 Kč --- ---

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.