Zpět na přehled kroužků

Výtvarný kroužek - starší žáci

Cílem výtvarného kroužku je rozvíjet fantazii, tvořivost, schopnosti a dovednosti účastníků kroužku. Výtvarné aktivity jsou členěny do několika větších projektů - bloků, většinou na sebe navazujících. Věnovat se budeme ale i pracem studijním, s ohledem na věk a schopnosti dětí. Zařazeno bude i seznámení s dějinami umění prostřednictvím práce s uměleckými díly. Vyzkoušíme si nejen základní výtvarné disciplíny a techniky. Děti z výtvarných kroužků alespoň jednou ročně vystavují. Také se účastníme výtvarných soutěží.


Kroužek je primárně určen pro starší žáky, po domluvě s vedoucím kroužku lze zařadit žáky mladší. Náročnost tohoto kroužku je vyšší, s ohledem na vyšší věk účastníků. Větší část práce je věnovaná studijním pracem.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 6. tř. - SŠ.

Týdenní hodinová dotace je 1.5h.

Kontaktní osoba: Irena Ducháčová - tel.: 603 548 782, irena.duchacova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 29. 9. 2020 - 31. 5. 2021

ÚT 17:30 - 19:00

Místo: Učebna č. 43

Přihlásit

ST 17:00 - 18:30

Místo: Učebna č. 43

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.

PředškolákVOŠDospělý
Celoroční 1.300 Kč 1.300 Kč
Aktuální 650 Kč 650 Kč

Zahajovací schůzky

Rozpis 1. hodiny, místa, času, popř. zahajovací schůzky pro op DELTA na Dukle naleznete v odkazu ZDE.