Zpět na přehled kroužků

Zdravotní cvičení

Pomocí cvičení, s pomůckami i bez nich by si účastníci měli osvojit základní cviky jak předcházet různým pohybovým omezením a vyrovnávat drobné dysbalance pohybového aparátu. Zároveň se dozví o různých možnostech relaxačních technik. Některé hodiny jsou cíleně zaměřeny na určitou skupinu svalů pohybového aparátu a některé hodiny jsou zase brány komplexně na protažení celého těla. Vše je přizpůsobeno věku účastníků a individuálním dysbalancím dětí. Toto cvičení nenahradí odbornou rehabilitaci nařízenou lékařem.

Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 3. tř. - SŠ.

Týdenní hodinová dotace je 1h.

Kontaktní osoba: Zuzana Janečková - tel.: 739138717, zuzana.janeckova@ddmalfa.cz

Rozvrh kroužku

Kroužek probíhá v termínu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019

ST 16:00 - 16:55

Místo: Malý sál

Již nejsou volná místa

Pozn.: Náhradníci

Náhradníci

Přihlásit

Cena kroužku

Cena je určena podle věkové kategorie účastníka. Pokud u dané kategorie cena není uvedena, není kroužek pro danou kategorii určen.
PředškolákVOŠDospělý
Celoroční --- 800 Kč 800 Kč --- ---
Aktuální --- 200 Kč 200 Kč --- ---

Zahajovací schůzky

Čtvrtek 27.9.2018 v 17:00 hod. v učebně č. 12 na OP DELTA.