Poradna prvního kontaktu

 

Základní charakteristika

Poradana prvního kontaktu je primárně určena k prevenci sociálně-patologických jevů ve společnosti u dětí, mladistvých i dospělých.

V rámci poradny jsou připravovány preventivní programy pro školy:

Primární protidrogová prevence prevence - Peer program (9.ročník ZŠ, 1.ročník SŠ)

Besedy s městkou policií pro 6. a 9. ročníky (duben - květen) - prevence sociálně patologických jevů (šikana, sexuální zneužívání, drogy, aj.)

Psychohygienické programy zaměřené na různé techniky uvolňování stresu. (určeno pro žáky SŠ).

 

Intervence v zátěžových situacích

Intervenční e-mail, kam se mohou lidé obrace v obtížných zátěžových situacích, s kterými si nevědí rady. Na tomto e-mailu jsou poskytováný základní informace k zátěžovým situacím, možnosti řešení situací, nasměrování na komplexní odbornou pomoc, popřípadě je možné domluvit si individuální konzultaci, k řešení daného problému.

Veškerá komunikace probíhá anonymně a po ukončení konverzace jsou e-maily vymazány.

Poradana podléhá ohlašovací povinnosti v případě porušení zákona.

 

e-mail pro intervenci je:

poradana@ddmalfa.cz

 

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Martin Šantrůček, DiS.

terapeutické poradenství a intervence

e-mail:  martin.santrucek@ddmalfa.cz

telefon: 466 301 013

gsm:     734 642 183