Přiložené soubory:

Soutěže vyhlašované DDM

 

Letošní ročník Přírodovědné poznávací soutěže a Sportovní hry mateřských škol neproběhnou, těšíme se na shledání v roce 2022.

 

Okresní kolo Přírodovědné poznávací soutěže, které se koná za finanční podpory MO V., se bude konat 2. – 4. 6. 2020 v DDM ALFA Pardubice, na odloučeném pracovišti DELTA, Gorkého ul. 2658, Pardubice. Děti budou soutěžit podle školních ročníků od 3. do 9. třídy v poznávání živočichů a rostlin.

         Přihlášku prosím odešlete nejpozději do 15. 5. 2020 do DDM ALFA Pardubice, odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, 530 02 Pardubice, nebo na e-mail: sona.petridesova@ddmalfa.cz. Je možné se dohodnout i telefonicky na tel. č. : 605 268 303, v tomto případě pak prosíme o přinesení podepsané přihlášky v den konání soutěže.

Přihlášené školy budou zveřejněné na našich webových stránkách http://www.ddmalfa.cz/delta/souteze/souteze-ddm. Soutěž začíná vždy v 9:00 hod. a končí max. ve 13:00 hod. Čas pro žáky 3.-4. tříd přibližně půl hodiny, 5-6. tříd 40 minut, pro třídy 7. - 9. jedna hodina. Po zkušenostech z let minulých počítejte prosím s návratem do školy podle počtu přihlášených dětí a tříd raději s větším časovým prostorem. Navrhněte pro Vás vhodný den (2.,3. nebo 4. 6. 2020) a čas (9:00 – 12:00). Prvním zájemcům bude vybraný termín dodržen. Upozorňujeme, že jízdné na soutěž neproplácíme. Děkujeme za pochopení.  

         Připomínám, že za každou kategorii mohou soutěžit z jedné školy max. 3 žáci (vítězové školních kol nebo vybraní žáci). V případě nedodržení počtu může být vyloučen celý ročník ze soutěže.

         Těšíme se na všechny účastníky. Bude vyhodnoceno vždy prvních deset nejlepších z každé kategorie. Diplomy a odměny bude možné vyzvednout na základě předběžné dohody (výše uvedený e-mail, popř. tel. č.) na odloučeném pracovišti DELTA, Gorkého 2658, Pardubice nejpozději do 30.6.2020.

         Těšíme se na všechny účastníky.

Výsledky přírodovědné poznávací soutěže budou uveřejněny po 17. 6. 2020.

Ceny je možné si vyzvednout v odloučeném pracovišti DELTA v ICM v přízemí do 30. 9. 2020 po dohodě s paní Petridesovou.

 

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

Úterý

2.6.2020

   

 

   

Středa

3.6.2020

     

 

 

Čtvrtek

4.6.2020

     

 

 

Sportovní hry MŠ - semifinále 2019

semifinále se uskuteční 15.května 2019  na sportovním hřišti ZŠ Benešovo náměstí

(V případě nepříznivého počasí v nafukovací sportovní hale v ulici V Ráji)

 

Přihlášené školky na semifinále 2019 - výsledková listina

Mateřská školka              Umístění
MŠ Motýlek 1. místo
MŠ Sluníčko 2. místo
MŠ Srdíčko 3. místo
MŠ Kamínek 4. - 10.místo
MŠ Benešovo nám. 4. - 10.místo
MŠ Rosice nad Labem 4. - 10.místo
MŠ Brožíkova 4. - 10.místo
MŠ Mladých 4. - 10.místo
MŠ K Polabinám 4. - 10.místo
MŠ Na Třísle 4. - 10.místo
   

 

.

 

Sportovní hry MŠ - krajské finále 2019

11.červen 2019

Mateřská škola Sluníčko, Pardubice automaticky postupuje do krajského finále v roce 2020, jelikož byla vítězem krajského finále 2019 a přiveze nám putovní pohár.

DDM ALFA jako organizátor nemůže proplácet účastníkům náklady na dopravu a zajišťuje pouze drobné občerstvení, které není náhradou za oběd, přibaltě dětem na cestu svačinu.

Školky postupující do krajského finále 2019:

Název školky ORP
MŠ Sluníčko - vítěz loňského finále Pardubice
MŠ Motýlek Pardubice
MŠ Vinohrady Česká Třebová
MŠ Budovatelů Hlinsko
MŠ Chvaletice Přelouč
MŠ Čs. Armády Svitavy
MŠ I. Piaristická Moravská Třebová
MŠ Wolkerova Lanškroun
MŠ Bílá Voda Králíky
MŠ Rabštejnská Lhota Chrudim
   
   
   
   

 

Výsledová listina krajského finále 2019

Mateřská škola

Pořadí

 
MŠ Sluníčko 1. místo
MŠ Vinohrady, Česká Třebová 2. místo
I. MŠ Piaristická 3. místo
MŠ Chvaletice 4. - 11. místo
MŠ Čs. Armády, Svitavy 4. - 11. místo
MŠ Na Výsluní, Ústí nad O. 4. - 11. místo
MŠ Rabštejnská Lhota 4. - 11. místo
MŠ Budovatelů 4. - 11. místo
III. MŠ Bílá Voda, Králíky 4. - 11. místo
MŠ Wolkerova 4. - 11. místo
MŠ Motýlek 4. - 11. místo
   
   

Přiložené soubory: