Přiložené soubory:

Soutěže vyhlašované DDM

Přírodovědná poznávací soutěž pro 3. - 9. třídy 2019

         Okresní kolo Přírodovědné poznávací soutěže se bude konat 4. – 6. 6. 2019 v DDM ALFA Pardubice, na odloučeném pracovišti DELTA, Gorkého ul. 2658, Pardubice.

         Na základě Vámi vyplněné a na naši adresu e-mailem nebo poštou zaslané přihlášky obdržíte pozvánku na poznávací soutěž včetně termínu, ve kterém se žáci Vaší školy dostaví na soutěž. Můžete účast také potvrdit telefonicky a domluvit přesný termín.

         Přihlášku odešlete do 17. 5. 2019 do DDM ALFA Pardubice, odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, 530 02 Pardubice, nebo na e-mail: sona.petridesova@ddmalfa.cz. Soutěž začíná vždy v 9:00 hod. a končí cca ve 13:00 hod. Navrhněte pro Vás vhodný den a čas (4., 5. nebo 6.6.2019), prvním zájemcům bude vybraný termín dodržen. Protože tato soutěž není financována ani MŠMT ani Pardubickým krajem, nemůžeme žákům proplácet cestovné. Děkujeme za pochopení.  

         Upozorňujeme, že za každou kategorii mohou soutěžit z jedné školy !!! max. 3 žáci !!! (vítězové školních kol nebo vybraní žáci, ostatní budou vyloučeni) a prosíme o zaslání jmenného seznamu dětí s příslušnými školními ročníky.

         Těšíme se na všechny účastníky.

 

Nevyzvednuté ceny je možné si vyzvednout v odloučeném pracovišti DELTA v ICM v přízemí do 30. 6. 2018.

 

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

Úterý

4.6.2019

 

 

 

   

Středa

5.6.2019

    ZŠ Vápno

 

 

Čtvrtek

6.6.2019

 

       

Sportovní hry MŠ - semifinále 2019

semifinále se uskuteční   na sportovním hřišti ZŠ Benešovo náměstí v květnu 2019

(V případě nepříznivého počasí v nafukovací sportovní hale v ulici V Ráji)

 

Přihlášené školky na semifinále 2019 - výsledková listina

Mateřská školka              Umístění
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

.

 

Sportovní hry MŠ - krajské finále 2019

červen 2019

Mateřská škola Sluníčko, Pardubice automaticky postupuje do krajského finále v roce 2019, jelikož byla vítězem krajského finále 2018 a přiveze nám putovní pohár.

DDM ALFA jako organizátor nemůže proplácet účastníkům náklady na dopravu a zajišťuje pouze drobné občerstvení, které není náhradou za oběd, přibaltě dětem na cestu svačinu.

Školky postupující do krajského finále 2019:

Název školky ORP
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Výsledová listina krajského finále 2019

Mateřská škola

Pořadí

 
MŠ Sluníčko  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Přiložené soubory: