Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?

Beseda s Gen. Ing. Andorem Šándorem

28. 3. 2019 od 18:00

KD Hronovická

Předprodej v síti Ticketportal

Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?

Generál Ing. Andor Šándor, bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní poradce je známý především z médií, kam je často a pravidelně zván, jako špičkový odborník, se schopností analyzovat mezinárodně bezpečnostní problematiku.

Média, a to jak naše, tak i zahraniční, jej také často oslovují s písemnými reakcemi, je autorem mnoha odborných prací na téma bezpečnost. Předává své znalosti a zkušenosti rovněž jako lektor mladší generaci a dalším zájemcům na přednáškách, nebo besedách. Přednášel mimo jiné na Oxford University, University of New York in Prague, Prague Security Study Institute, VŠE v Praze, či na Univerzitě Karlově. Účastnil se také konferencí o krizovém řízení (T-Soft, Tovek a další). Nevyhýbá se ani dalším místům u nás, kam je zván různými institucemi.

Působil v nejvyšším velení Československé armády, poté byl v letech 2001 - 2002 šéfem české vojenské špionáže. Pracoval také jako náčelník odboru vojenské diplomacie a zahraničních vztahů Vojenské zpravodajské služby ČR a jako vojenský přidělenec, na našem velvyslanectví v Londýně. Znalosti a kontakty, poté, využil v soukromé praxi, jako bezpečnostní poradce.

Ing. Andor Šándor je brigádní generál v záloze, který studoval bezpečnostní politiku jak v Československu, na Vojenském gymnáziu Jana Žižky z Trocnova, v Moravské Třebové, tak na Vysoké vojenské škole pozemního vojska Ludvíka Svobody, ve Vyškově, později studoval též v USA, v Kalifornii a dále pak v Itálii, ve Škole obranných studií NATO, v Římě. Ve vojenské hierarchii to dotáhl na nejvyšší post a stal se uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby terorizmu a krizový management. Působí dnes, když ho vidíte, jako politik, kterého byste možná rádi volili. Jako muž, co umí odpovídat na otázky.

Byl v životě velitelem pěší roty, učitelem angličtiny, vojenským diplomatem, podšéfem a šéfem vojenské rozvědky – v otázkách ozbrojených sil a politiky se skvěle vyzná dodnes. Neztratil se ani ve filmovém průmyslu – v roli poradce, se účastnil natáčení seriálu Kriminálka Staré Město II. Knižně vyšly jeho paměti Čeká nás pohroma?, které nesou podtitul - životní příběh generála tajné služby. Paměti nejsou jen běžnými memoáry, ale jsou velmi dobře zpracovanými postřehy, s popisem vlastního života, od dětství až do moudrosti let. Gen. Ing. Šándor své vzpomínky zpestřuje ostrými úvahami, historickými obrazy, někdy až ironickými komentáři
a výhledy do možná dost nebezpečné budoucnosti. Další kniha, Jak přežít nejen teroristický útok, je souhrn pravidel, díky kterým lze zvýšit šance na přežití v nebezpečných situacích. Třetí kniha, Planeta Země – Kruté místo k žití, vyšla v polovině listopadu 2018 a zabývá se celosvětovými problemy, v historickém kontextu. Tuto knihu si budou moci zájemci zakoupit po besedě, na kterou naváže také autogramiáda.

Autor projektu a textu: Anna Holubová

VSTUPENKY

FACEBOOK

Přiložené soubory: