Mimořádné opatření

přerušení kroužků a akcí do odvolání 

Mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 (dle zákona č. 258/2000 Sb.) se zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost účastníků zájmového vzdělávání. Důvodem je prevence nebezpečí a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Dále se zakazují s účinností od 10. března 2020 od 18:00 hod. veškeré akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob. 

Toto nařízení se vztahuje na všechny tři pracoviště DDM (hp ALFA, op DELTA, KD Hronovická), a platí do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

 

Přiložené soubory: