Povinnost nosit roušky

OD 1. ZÁŘÍ 2020 OPĚT PLATÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH PŘI AKCÍCH NAD 100 OSOB.

Povinnost nosit roušky

OD 1. ZÁŘÍ 2020 OPĚT PLATÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH PŘI AKCÍCH NAD 100 OSOB. KDO NEBUDE MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA I NOS ROUŠKOU, NEBUDE DO PROSTOR KD HRONOVICKÁ VPUŠTĚN.

O AKTUÁLNÍM POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ VÁS BUDEME INFORMOVAT U VSTUPU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Přiložené soubory: