Kulturní dům Hronovická se stal od 1. ledna 2018 součástí DDM ALFA jako jeho další odloučené pracoviště rozhodnutím zřizovatele, tj. statutárního města Pardubice.

Odloučené pracoviště je prostorem pro pořádání kulturních a společenských akcí, pořádání akcí pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ, nekomerční akce ostatních neziskových organizací a v neposlední řadě je k dispozici pro různé festivaly, akce pro rodiny s dětmi, pracovní dílny a mnoho dalších aktivit.

Kulturní dům se současně stal volnočasovým střediskem, kde probíhají nepravidelné aktivity Domu dětí a mládeže pro jeho zájmové útvary. Příkladem můžou být taneční a baletní aktivity, fotografické vernisáže apod. Od nového školního roku zvažujeme otevření zájmových útvarů v KD pro maminky s dětmi.