O nás

Kulturní dům Hronovická se stal od 1. ledna 2018 součástí DDM ALFA jako jeho další odloučené pracoviště rozhodnutím zřizovatele, tj. statutárního města Pardubice.

Odloučené pracoviště je prostorem pro pořádání kulturních a společenských akcí, pořádání akcí pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ, nekomerční akce ostatních neziskových organizací a v neposlední řadě je k dispozici pro různé festivaly, akce pro rodiny s dětmi, pracovní dílny a mnoho dalších aktivit.

Kulturní dům se současně stal volnočasovým střediskem, kde probíhají nepravidelné aktivity Domu dětí a mládeže pro jeho zájmové útvary. Příkladem můžou být taneční a baletní aktivity, fotografické vernisáže apod. Od nového školního roku zvažujeme otevření zájmových útvarů v KD pro maminky s dětmi.